Köpvillkor Scandinavian Ice & Event AB

1.0 Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller endast när du som konsument genomför ett köp via www.scandiceadventure.se. Arrangör av evenemanget Scandinavian Ice Adventure är Scandinavian Ice & Event AB.

1.1. Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och Scandinavian Ice & Event AB med organisationsnummer 559343-9226.

1.2. För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och du väljer själv om dina uppgifter registreras i vårt kundregister.

1.3. För att göra ett köp på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Scandinavian Ice & Event AB accepterar inte kreditköp av personer under 18 år.  Scandinavian Ice & Event AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp (vid exempelvis felaktiga personuppgifter eller betalningsanmärkningar).

1.4. Scandinavian Ice & Event AB reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbplatsen.

2.0 Scandinavian Ice & Event AB kontaktuppgifter m.m

Bolagets namn:Scandinavian Ice & Event AB

Organisationsnummer: 559343-9226

Telefonnummer (växel): 063140500

Postadress: Nifsåsvägen 11B

BOX: 831 52 Östersund

3.0  Betalningsinformation

3.1 Vid köp via webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Alla priser anges inklusive moms. Utöver det totala pris som anges i “kassan” tillkommer inga ytterligare kostnader för dig. Inga köp från länder utanför Europa beviljas.

3.2 Endast de betalningsmetoder som går att välja i “kassan” accepteras av Scandinavian Ice & Event AB.

3.3 Vi accepterar betalning via kort och via PayPal.

3.4 Tillsammans med PayPal, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalning görs direkt till PayPal.

  • PayPal-konto: När du bekräftar din beställning vidarebefordras du direkt till Paypal hemsida för att slutföra betalningen. Se till att du väntar tills PayPal leder dig tillbaka (eller klicka på länken) till vår butik för att slutföra din betalning.
  • Banköverföring: ditt konto debiteras omedelbart efter beställningen har lagts.

Du hittar mer information om PayPal här och kan läsa deras användarvillkor här. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och PayPals Sektretessmeddelande.

4.0  Personuppgifter

Personuppgifter som du lämnat till oss i samband med köp kommer att användas av oss på Scandinavian Ice & Event AB för att vi ska kunna behålla vår relation med dig som kund. Det betyder att vi inte lämnar ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Vill du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att kontakta oss på info@scandiceadventure.se. För frågor om databehandling av betalningsleverantör kontakta PayPal.

5.0 Integritetspolicy

Scandinavian Ice & Event AB, behandlar dina personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning. För mer information om GDPR och hur Scandinavian Ice & Event AB arbetar med integritetsskydd så kan du besöka oss på https://scandiceadventure.se/sekretesspolicy.

6.0 BILJETTER & SÄSONGSKORT

6.1 Leveransvillkor

”Digitalt” och ”Hämta i park”

  • Dina entrébiljetter och värdebevis levereras inom några minuter till dig via mail och sms. Avgift: 0 kr.
  • Vid val av alternativet ”Hämta i park” kan du hämta dina produkter i parkens biljettkassor under parkens öppettider. Avgift: 0 kr.

7.0 Ångerrätt

7.1. Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar* efter det att icke datumstyrda biljetter/säsongskort köptes på www.scandiceadventure.se. Därefter återköps inga produkter.

7.2. Om du ångrar ditt köp ska du meddela oss detta med ett klart och tydligt meddelande om att du vill frånträda avtalet. Meddelandet ska skickas till oss senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks.

7.3. Om du önskar göra ett återköp, kontakta Scandinavian Ice & Event AB. En standardiserad blankett för att utöva ångerrätten finns att ladda hem på Konsumentverkets hemsida, men du behöver inte använda den mallen.

7.4. Återköp kan inte göras på plats i parken. Ångerrätt gäller ej för produkter som köps i parkens kassor.

8.0 Giltighet

Säsongskortet till Scandinavian Ice Adventure gäller under hela säsongen 26/11/2021-13/3/2022 och gäller därmed alla ordinarie öppettider under säsongen 21/22 i mån av plats. Vi reserverar för eventuella förändringar i öppettider under säsongen.

Datumstyrda entrébiljetter gäller endast vald dag. Datumstyrda entrébiljetter med tidsbegränsning (vardagar mellan 10.00- 16.00) gäller endast vald dag och angiven tid. Datumstyrda entrébiljetter är förbrukade efter giltighetsdatumet och kan ej nyttjas annan dag.

9.0 BINDANDE AVTAL

9.1 Ett bindande avtal om köp är ingånget först när Scandinavian Ice & Event AB skickar dig en orderbekräftelse per e-post. Spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Scandinavian Ice & Event AB avseende ditt köp.

10.0 BEFRIELSEGRUNDER

10.1 Varken Scandinavian Ice & Event AB eller du ansvarar för brister i fullgörandet av avtalet, om detta beror på en befrielsegrund som meddelas till motparten utan dröjsmål. En befrielsegrund är en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, strömavbrott, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör till Scandinavian Ice & Event AB drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Scandinavian Ice & Event AB. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

11.0 OGILTIGHET

11.1. Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Villkoren är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

Öppet 10:00 – 20:00 måndag-söndag

Vi accepterar VISA och Mastercard som betalmedel.